Góp ý
Lịch Công giáo
Liên Kết
Bản đồ nhà thờ

Liên Lạc

Linh Mục
Chánh xứ: Joseph Nguyễn Thành - 402-601-9504
Văn Phòng giáo xứ: 402-546-9821


Ban Chấp Hành
Chủ tịch: Ông Lê Đình Hậu
402-420-1435
Phó nội vụ: Anh Nguyễn Hoàng Phát
402-328-2895
Phó ngoại vụ: Anh Lê Minh Thành
402-770-6021
Thủ quỹ: Anh Phạm Xuân Thạch
402-770-6151
Thư ký: Chị Vũ Kim Phượng
402-613-3031

Giáo Khu
Trưởng khu nam: Anh Trần Nathan Toàn
4026172736
Trưởng khu bắc: Anh Hoàng Xuân Lộc
402-474-8685

Ban Tài Chánh
Thủ quỹ: Anh Phạm Xuân Thạch
402-770-6151
Thủ quỹ: Chị Hồ Thị Minh Trang
402 570 3018
Thủ quỹ: Anh Đỗ Trọng Nghĩa
616-460-0883

Ban Kế Hoạch
Trưởng ban: Anh Lê Minh Thành
402-770-6021
Thủ quỹ: Chị Vũ Kim Phượng
402-613-3031

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Khải
402-475-9017
Phó ban: Ông Nguyễn Đức Cường
402-560-3225
Phụ tá: Anh Nguyễn Hoàng Phát
402-328-2895
Phụ tá: Ông Nguyễn Văn Dinh
402-770-1508
Phụ tá: Anh Nguyễn Huy Thanh Vũ
7177561380

Ban Giúp Lễ
Em Nguyễn Minh Long
Em Nguyễn Đức

Ban Ban Đọc Sách Thánh
Trưởng ban: Anh Trần Nathan Toàn
4026172736
Phó ban: Anh Lê Minh Tín
408-387-9011

Ban Xướng Kinh
Ông Nguyễn Văn Thắng
402-438-3336
Chị Phạm Thùy

Ca Đoàn
Đoàn trưởng: Anh Phạm Xuân Thạch
402-770-6151
Ca trưởng: Chị Ngoc AnhĐoàn Liên Minh Thánh Tâm
Hội trưởng: Anh Nguyễn Đăng Khoa
402-507-0442
Hội phó: Anh Nguyễn Hoàng Phát
402-328-2895

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Hội trưởng: Bà Nguyễn Thị Nam
Thư ký: Chị Vũ Kim Phượng
402-613-3031

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Phó quản trị: Em Nguyễn Kha
402-318-6958
Phó nghiên huấn: Em Nguyễn Quốc Hiệp
402-419-8787

Ban Việt Ngữ
Trưởng ban: Ông Nguyễn Tâm
402 730-2446
Phó ban: Anh Lê Minh Thành
402-770-6021
Thủ quỹ: Chị Phạm Duyên Tanci
402-304-3180

Ban Ẩm Thực
Bà Lê Thị Khiêm
402-420-1435
Ông Nguyễn Tâm
402 730-2446
Bà Nguyễn Thị Nam
Bà Mai Huê
402-477-5821

Ban Thông Tin và Trang Mạng
Anh Lê Minh Thành
402-770-6021
Anh Đỗ Trọng Nghĩa
616-460-0883
Anh Nguyễn Minh Đăng
4024382897

Ban Cây Xanh (Phục vụ Cắt cỏ)
Anh Phạm Ricky
402-613-0850
Anh Trần Kim Thiện